Procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH

Centar za društvena istraživanja Analitika, u saradnji sa Udruženjem tužilaca Federacije BiH, e tokom 2012. i 2013. godine implementirao projekat „Procesuiranje mržnje: prema usvajanju i implementaciji najboljih standarda i praksi Evropske unije u borbi protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Bosni i Hercegovini“. Projekat finansira Ambasada Kraljevine Norveške u BiH. Pravni okvir koji tretira pitanja iz oblasti krivičnih djela počinjenih iz mržnje nedavno je inoviran i u najvećoj mjeri100

Pročitaj više

Zaštita informacija vs. zaštita javnog interesa

Zaštita informacija vs. zaštita javnog interesa Postizanje optimalne ravnoteže između javnog interesa i zaštite informacija u krivičnom postupku naziv je projekta koji zajednički implementiraju Udruženje tužilaca Federacije BiH i Centar za društvena istraživanja Analitika. Projekat je finansijski podržan od strane USAID-a. Projekat se fokusira na uspostavljanje ravnoteže između zaštite informacija (uključujući lične podatke) u krivičnom postupku sa jedne i interesa pravosuđa i javnosti sa druge strane. Svrha projekta je da100

Pročitaj više