Saopštenje za javnost Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini sa sastnaka da Delegacijom EU u BiH, 12.02.2024. godine

Na sastanku održanom po pozivu Delegacije EU u BiH, dana 12.02.2024. godine, članovi Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu ZKT) upoznali su predstavnike Delegacije EU u BiH sa svojim aktivnostima. Tom prilikom razmijenjeni su stavovi u vezi sa stanjem u oblastima pravosuđa i vladavine prava kao i o daljim nužnim reformskim aktivnostima u navedenim oblastima. Članovi ZKT-a su, između ostalog, izrazili i…

Pročitaj više