Poziv za organiziranje skupa “Vrednovanje rada sudija i tužilaca u BIH”

Shodno pozivu za organiziranje zajedničkog skupa o temi “Vrednovanje rada sudija i tužilaca u BiH”, na linku ispod možete pročitati zaključke sa stručne rasprave održane 29. maja 2018. godine, u organizaciji Centra za javno pravo. Cilj narednog skupa bi bio da se elaboriraju otvorene teme vrednovanja rada sudija i tužilaca, te dobiju konkretni zaključci i preporuke s kojima bi istupali prema VSTV -u BiH i predstavnicima međunarodne zajednice. http://www.fcjp.ba/templates/ja_avian_ii_d/images/green/Zakljucci_sa_strucne_rasprave_o_vrednovanju_rada_sudija_i_tuzilaca_u_BiH.pdf Okvirni…

Pročitaj više