Osnivanje udruženja

Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine je nezavisna, profesionalna, nevladina organizacija osnovana u oktobru 1996. godine. Osnovni motiv za nastanak Udruženja je sveobuhvatno poboljšanje položaja tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Strukovna udruženja u pravosuđu trebala bi imati značajnu ulogu u razvoju sektora pravde. Svojim zalaganjem za dosljednu primjenu ustava i zakona, te zalaganjem za efikasno funkcionisanje pravosuđa i pravnog sistema, afirmaciju ljudskih prava u skladu sa najvišim međunarodnim standardima, podizanjem svijesti javnosti o ulozi i značaju pravosuđa u ostvarivanju ljudskih prava, stručnim usavršavanjem, razmjenom iskustava sa istim i sličnim strukovnim udruženjima u zemlji i inostranstvu, učešćem u projektima, istraživanjima i studijama, trebala bi doprinijeti razumijevanju i rješavanju mnogih pravnih pitanja.