Statutarni organi

Statutarni organi Udruženja su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Etičko vijeće.

Skupštinu Udruženja čine redovni članovi koji su predstavnici odjeljenja, a svako odjeljenje ima pravo na jednog predstavnika na svakih pet članova Udruženja, koje za svako zasjedanje Skupštine biraju članovi tog odjeljenja.

 • Predsjednik Skupštine Udruženja je Mladen Hrstić, Kantonalno tužilaštvo Zapadnohercegovačkog kantona.

Predsjednika Skupštine bira Skupština na mandat od četiri (4) godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja utvrđenih Statutom Udruženja i odlukama Skupštine i rukovodi radom Udruženja između dvije Skupštine. Upravni odbor čini ukupno trinaest članova, koji između sebe biraju predsjednika, potpredsjednika i sekretara.

Upravni odbor bira skupština Udruženja na mandat od četiri (4) godine uz  mogućnost ponovnog izbora.

Upravni odbor čini ukupno trinaest članova, a članovi Upravnog odbora su:

 • Suada Salkić, Federalno tužilaštvo FBiH,
 • Šeila Heljić, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo,
 • Maja Pašić, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo,
 • Vedran Alidžanović, Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona,
 • Amela Garčević, Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona,
 • Nizam Šarić, Kantonalno tužilaštvo Posavskog kantona,
 • Amir Midžić, Kantonalno tužilaštvo Unsko – sanskog kantona,
 • Spomenko Jukić, Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko – neretvanskog kantona,
 • Natalija Marić, Kantonalno tužilaštvo Zapadnohercegovačkog kantona,
 • Adina Karadža, Kantonalno tužilaštvo Zeničko – dobojskog kantona,
 • Snježana Kukrić, Kantonalo tužilaštvo Kantona 10,
 • Predrag Golubović, Kantonalno tužilaštvo Bosansko – podrinjskog kantona,
 • Rusmera Vilić, Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona.

Članovi Upravnog odbora između sebe biraju predsjednika, potpredsjednika i sekretara.

 • predsjednica Udruženja je Šeila Heljić, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo,
 • potpredsjednik Udruženja je Spomenko Jukić, Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko – neretvanskog kantona,
 • sekretar Udruženja je Natalija Marić, Kantonalno tužilaštvo Zapadnohercegovačkog kantona.

Predsjednik Upravnog odbora je istovremeno i predsjednik Udruženja.

Predsjednik i potpredsjednik Upravnog odbora predstavljaju i zastupaju Udruženje u skladu sa Statutom i programskim ciljevima.

Skupština bira tri člana Nadzornog odbora iz redova članova Udruženja na mandatni period od četiri (4) godine.

Članovi Nadzornog odbora su:

 • Nevenka Čorić, Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona,
 • Vesna Pranjić, Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko – nertevanskog kantona,
 • Jelena Bošnjak, Kantonalno tužilaštvo Zeničko – dobojskog kantona.

Članove Etičkog vijeća bira Skupština iz reda članova Udruženja, na period od četiri (4) godine, a članovi su:

 • Mubera Adilović, Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko – neretvanskog kantona,
 • Lejla Kurtanović, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo,
 • Maja Nurkanović, Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona.