Statutarni organi

Statutarni organi Udruženja su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Etičko vijeće.

Skupštinu Udruženja čine redovni članovi koji su predstavnici odjeljenja, a svako odjeljenje ima pravo na jednog predstavnika na svakih pet članova Udruženja, koje za svako zasjedanje Skupštine biraju članovi tog odjeljenja.

 • Predsjednik Skupštine Udruženja je Dragan Popović, Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona.

Predsjednika Skupštine bira Skupština, na mandat od četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja utvrđenih Statutom Udruženja i odlukama Skupštine i rukovodi radom Udruženja između dvije Skupštine. Upravni odbor čini ukupno trinaest članova, koji između sebe biraju predsjednika, potpredsjednika i sekretara.

Upravni odbor bira skupština Udruženja, na mandat od četiri godine uz  mogućnost ponovnog izbora.

Upravni odbor čini ukupno trinaest članova, a članovi Upravnog odbora su:

 • Suada Salkić, Federalno tužilaštvo FBiH
 • Šeila Heljić, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo
 • Hrvoje Čabrajić, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo
 • Alma Džaferović, Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona
 • Danica Arapović Kovačević, Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona
 • Mladen Stojanović, Kantonalno tužilaštvo Posavskog kantona
 • Amir Midžić, Kantonalno tužilaštvo Unsko – sanskog kantona
 • Sabina Beganović, Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko- neretvanskog kantona
 • Mladen Hrstić, Kantonalno tužilaštvo Zapadno – hercegovačkog kantona
 • Lejla Handžić Selimović, Kantonalno tužilaštvo Zeničko – dobojskog kantona
 • Ivanka Stanić, Kantonalo tužilaštvo Kantona 10
 • Mirsad Bilajac, Kantonalno tužilaštvo Bosansko – podrinjskog kantona,
 • Rusmera Vilić, Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona.

Članovi Upravnog odbora između sebe biraju predsjednika, potpredsjednika i sekretara.

 • predsjednica Udruženja je Šeila Heljić, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo,
 • potpredsjednik Udruženja je Mladen Stojanović, kantonalno tužilaštvo Kantona 10 Livno,
 • sekretar Udruženja je Mladen Hrstić, Kantonalno tužilaštvo Zapadnohercegovačkog kantona.

Predsjednik Upravnog odbora je istovremeno i predsjednik Udruženja.

Predsjednik i potpredsjednik Upravnog odbora predstavljaju i zastupaju Udruženje u skladu sa Statutom i programskim ciljevima.

Skupština bira tri člana Nadzornog odbora iz redova članova Udruženja na mandatni period od četiri godine.

Članovi Nadzornog odbora su:

 • Amra Ahmetlić, Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona,
 • Vesna Pranjić, Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko – nertevanskog kantona,
 • Edin Šaćirović, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo.

Članove Etičkog vijeća bira Skupština iz reda članova Udruženja, na period od četiri godine, a članovi su:

 • Mirko Miličević, Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko – neretvanskog kantona,
 • Vesna Bjelošević, Kantonalno tužilaštvo Zeničko – dobojskog kantona,
 • Selma Kišić, Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona.