REAKCIJA UDRUŽENJA TUŽILACA FBiH: OŠTRO OSUĐUJEMO NEPRIMJERENE IZJAVE MINISTRA VANJSKIH POSLOVA BiH ELMEDINA KONAKOVIĆA U KOJIMA DISKREDITIRA RAD TUŽILACA I UGROŽAVA NJIHOVU NEZAVISNOST

Udruženje tužilaca FBiH oštro osuđuje neprimjerene izjave na press konferenciji Elmedina Konakovića u svojstvu ministra vanjskih poslova BiH, usmjerene na tužioce s ciljem da se diskreditira njihov rad i ugrozi tužilačka nezavisnost. Ovakvi napadi na integritet pravosuđa predstavljaju napad na vladavinu prava i pokušaj podrivanja povjerenja u institucije koje štite zakon i pravdu. Koristeći govornicu ministarstva, neargumentiranim izjavama ministar Konaković dovodi postupajuće tužioce u aktuelnim predmetima u negativan kontekst ali i…

Pročitaj više

Obavijest o održavanju Skupštine Udruženja tužilaca/tužitelja FBiH

Ovom prilikom obavještavamo cijenjene članice i članove Udruženja, pravosudnu zajednicu, kao i javnost, da je za dan 19.01.2024. godine zakazano održavanje redovne Skupštine Udruženja, sa mjestom održavanja u Tuzli. Na skupštini će se, između ostalog, razmatrati i godišnji izvještaj o radu Udruženja za 2023. godinu. Sve tačke dnevnog reda dostupne su u dokumentu koji ispod teksta možete preuzeti.

Pročitaj više

U Neumu održano XVI Stručno savjetovanje tužilaca u Bosni i Hercegovini

Udruženje tužilaca/tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine je uz pomoć cijenjenih partnera, i to: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine – VSTV – Projekat jačanja tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa, J.U. Centar za edukaciju sudija i tužitelja FBiH – CEST FBiH, J.U. Centar za edukaciju sudija i tužitelja RS – CEST RS, USAID – Pravosuđe protiv korupcije, Međunarodni forum solidarnosti – MFS – EMMAUS, Vijeće Evrope (EV), Organizacija…

Pročitaj više

XVI STRUČNO SAVJETOVANJE TUŽILACA U BiH POČINJE 16. OKTOBRA 2023. GODINE

Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH, te uz podršku VSTV BiH – Projekat za jačanje tužilačkih kapaciteta, USAID-a, Vijeća Europe, Misije OSCE u BiH, UNICEF-a, Međunarodnog foruma solidarnosti „EMMAUS“, Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), Atlantske inicijative u BiH, AIRE, Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, organizuje XVI Stručno savjetovanje tužilaca u BiH, koje će se održati u…

Pročitaj više

Informacije povodom Zbornika radova Udruženja tužilaca/tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine

Ovom prilikom obavještavamo članove pravosudne zajednice da je održan sastanak Redakcijskog odbora drugog broja časopisa za pravnu teoriju i praksu – Zbornik radova Udruženja tužilaca/tužitelja FBiH, u sastavu Šeila Heljić (Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo), Spomenko Jukić (Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko – neretvanskog kantona), Natalija Marić (Kantonalno tužilaštvo Zapadno – hercegovačkog kantona), Miloš Davidović (Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet) i Tarik Velić (Vrhovni sud FBiH). Tom prilikom donesene su određene odluke…

Pročitaj više

Određen datum odražavanja XVI Stručnog savjetovanja tužilaca u BiH

Sa zadovoljstvom obavještavamo članove Udruženja, pravosudnu zajednicu i javnost da će se ovogodišnje XVI. Stručno savjetovanje tužilaca u BiH tradicionalno održati u Neumu, u vremenskom periodu 16. – 19.10.2023. godine. Također i ovogodišnje Savjetovanje će obuhvatiti značajan broj učesnika koji će biti raspoređeni u više panela. Broj i tačni nazivi panela, kao i druge detaljne informacije, biti će objavljene naknadno, uz naglasak da će i ove godine paneli obuhvatati teme…

Pročitaj više

Održan drugi sastanak predstavnika Udruženja tužilaca/tužitelja FBiH sa predstavnicima partnera Udruženja

Obavještavamo cijenjene članove Udruženja, pravosudnu zajednicu, kao i javnost, da je dana 17.05.2023. godine održan drugi po redu sastanak predstavnika Udruženja tužilaca/tužitelja FBiH sa predstavnicima stalnih i dugogodišnjih partnera Udruženja, a u svrhu organizacije ovogodišnjeg Stručnog savjetovanja tužilaca u BiH. Na sastanku su doneseni važni zaključci koji dalje određuju i usmjeravaju organizaciju Savjetovanja. O daljnjim aktivnostima povodom pomenute organizacije, kao i drugim značajnim informacijama, članovi Udruženja, pravosudna zajednica i javnost biti će…

Pročitaj više

Zbornik radova Udruženja tužilaca/tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine

Cijenjeni članovi pravosudne zajednice, ovim putem Vam se Udruženje tužilaca/tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine obraća sa pozivom za dostavljanje i objavljivanje radova u drugom broju časopisa za pravnu teoriju i praksu – Zbornik radova Udruženja tužilaca/tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine. Ispod teksta možete preuzeti „Upute za pisanje radova“  i „Obrazac za prijavu rada“. Shodno informacijama sadržanim u pozivu, koji također možete ispod preuzeti, rok za prijavljivanje naslova radova je 20.5.2023. godine, dok je…

Pročitaj više

Sastanak predstavnika Udruženja tužilaca/tužitelja FBiH sa predstavnicima partnera Udruženja

S velikim zadovoljstvom obavještavamo cijenjene članove Udruženja, pravosudnu zajednicu, kao i javnost, da je dana 12.04.2023. godine održan sastanak predstavnika Udruženja tužilaca/tužitelja FBiH sa predstavnicima stalnih i dugogodišnjih partnera Udruženja, a u svrhu organizacije ovogodišnjeg Stručnog savjetovanja tužilaca u BiH. O daljnjim aktivnostima povodom pomenute organizacije, vremenu i mjestu održavanja, kao i drugim značajnim informacijama, članovi Udruženja, pravosudna zajednica i javnost biti će naknadno i blagovremeno obaviješteni.

Pročitaj više

Prva radna sjednica Upravnog odbora Udruženja u 2023. godini

Dana 06.04.2023. godine održana je prva radna sjednica Upravnog odbora Udruženja u novom sastavu, a nakon imenovanja novih članova od strane Skupštine iz mjeseca januara ove godine (podatke o članstvu možete pronaći u meniju “Udruženje”, podmeni “Statutarni organi”). Na sjednici je razmatran veći broj tema značajnih za rad udruženja, kao i unapređenje rada, planirano je više aktivnosti, nakon čega su doneseni zaključci. O svakoj pojedinoj aktivnosti Udruženja koja predstoji članstvo…

Pročitaj više