Određen datum odražavanja XVI Stručnog savjetovanja tužilaca u BiH

Sa zadovoljstvom obavještavamo članove Udruženja, pravosudnu zajednicu i javnost da će se ovogodišnje XVI. Stručno savjetovanje tužilaca u BiH tradicionalno održati u Neumu, u vremenskom periodu 16. – 19.10.2023. godine.

Također i ovogodišnje Savjetovanje će obuhvatiti značajan broj učesnika koji će biti raspoređeni u više panela.

Broj i tačni nazivi panela, kao i druge detaljne informacije, biti će objavljene naknadno, uz naglasak da će i ove godine paneli obuhvatati teme koje su aktuelne i od značaja za pravosudnu zajednicu.

Radujemo se ponovnom susretu, proširivanju znanja i druženju.