Zaključci sa druge i treće sesije ZKT-a

Podsjećamo da je u organizaciji Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u BiH (ZKT) dana 24.04.2023. godine održana druga sesija, a dana 10.05.2023. godine treća sesija, u okviru Inicijative „Dijalog strukovnih udruženja u pravosuđu sa nosiocima zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini: Evropske integracije i reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive“, te da su doneseni i određeni zaključci koje možete ispod na linkovima…

Pročitaj više