Obavijest o održavanju Skupštine Udruženja tužilaca/tužitelja FBiH

Ovom prilikom obavještavamo cijenjene članice i članove Udruženja, pravosudnu zajednicu, kao i javnost, da je za dan 19.01.2024. godine zakazano održavanje redovne Skupštine Udruženja, sa mjestom održavanja u Tuzli. Na skupštini će se, između ostalog, razmatrati i godišnji izvještaj o radu Udruženja za 2023. godinu. Sve tačke dnevnog reda dostupne su u dokumentu koji ispod teksta možete preuzeti.

Pročitaj više

U Neumu održano XVI Stručno savjetovanje tužilaca u Bosni i Hercegovini

Udruženje tužilaca/tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine je uz pomoć cijenjenih partnera, i to: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine – VSTV – Projekat jačanja tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa, J.U. Centar za edukaciju sudija i tužitelja FBiH – CEST FBiH, J.U. Centar za edukaciju sudija i tužitelja RS – CEST RS, USAID – Pravosuđe protiv korupcije, Međunarodni forum solidarnosti – MFS – EMMAUS, Vijeće Evrope (EV), Organizacija…

Pročitaj više

XVI STRUČNO SAVJETOVANJE TUŽILACA U BiH POČINJE 16. OKTOBRA 2023. GODINE

Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH, te uz podršku VSTV BiH – Projekat za jačanje tužilačkih kapaciteta, USAID-a, Vijeća Europe, Misije OSCE u BiH, UNICEF-a, Međunarodnog foruma solidarnosti „EMMAUS“, Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), Atlantske inicijative u BiH, AIRE, Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, organizuje XVI Stručno savjetovanje tužilaca u BiH, koje će se održati u…

Pročitaj više

Zajedničko koordinaciono tijelo udruženja sudija i tužilaca u BiH (ZKT)

Zajedničko koordinaciono tijelo udruženja sudija i tužilaca u BiH (ZKT) je od aprila/travanja do juna/lipnja 2023.godine organizovalo seriju rasprava pod nazivom „Dijalog strukovnih udruženja u pravosuđu sa nosiocima zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini: Evropske integracije i reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive“. Dijalog je inspirisan dobijanjem kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji i uspostavom zakonodavne i izvršne vlasti prema…

Pročitaj više

Završni skup ZKT-a 17.07.2023. godine

Zajedničko koordinaciono tijelo udruženja sudija i tužilaca BiH (ZKT BiH) ovom prilikom poziva na završni skup projekta “Jačanje pravničke strukovne zajednice 2021” (“Strengthening Legal Professionals 2021”), finansiranog od strane Europske unije. Na skupu će biti prezentirana Politika zagovaranja i djelovanja ZKT BiH prema nosiocima zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini u kontekstu EU integracijskih procesa i reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini, kao i dokument Jačanje unutrašnjih kapaciteta…

Pročitaj više

Zaključci sa četvrtog završnog skupa ZKT-a 07.06.2023.

U organizaciji Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u BiH (ZKT), dana 07.06.2023. godine održana je četvrta sesija u okviru Inicijative „Dijalog strukovnih udruženja u pravosuđu sa nosiocima zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini: Evropske integracije i reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive“, te su doneseni i određeni zaključci koje možete ispod na linku preuzeti.

Pročitaj više

Zaključci sa druge i treće sesije ZKT-a

Podsjećamo da je u organizaciji Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u BiH (ZKT) dana 24.04.2023. godine održana druga sesija, a dana 10.05.2023. godine treća sesija, u okviru Inicijative „Dijalog strukovnih udruženja u pravosuđu sa nosiocima zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini: Evropske integracije i reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive“, te da su doneseni i određeni zaključci koje možete ispod na linkovima…

Pročitaj više

Dijaloška rasprava o reformi pravosuđa

Ispod teksta možete preuzeti poziv i dnevni red za skup planiran u srijedu, dana 07.06.2023. godine, u terminu od 13:00 do 17:00 sati u Parlamentarnoj skupštini BiH. Riječ je o četvrtom i završnom skupu u organizaciji Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u BiH (ZKT BiH) posvećen reformi pravosuđa u BiH u svjetlu dobijanja kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, ali i uspostave nove vlasti…

Pročitaj više

Informacije povodom Zbornika radova Udruženja tužilaca/tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine

Ovom prilikom obavještavamo članove pravosudne zajednice da je održan sastanak Redakcijskog odbora drugog broja časopisa za pravnu teoriju i praksu – Zbornik radova Udruženja tužilaca/tužitelja FBiH, u sastavu Šeila Heljić (Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo), Spomenko Jukić (Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko – neretvanskog kantona), Natalija Marić (Kantonalno tužilaštvo Zapadno – hercegovačkog kantona), Miloš Davidović (Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet) i Tarik Velić (Vrhovni sud FBiH). Tom prilikom donesene su određene odluke…

Pročitaj više

Određen datum odražavanja XVI Stručnog savjetovanja tužilaca u BiH

Sa zadovoljstvom obavještavamo članove Udruženja, pravosudnu zajednicu i javnost da će se ovogodišnje XVI. Stručno savjetovanje tužilaca u BiH tradicionalno održati u Neumu, u vremenskom periodu 16. – 19.10.2023. godine. Također i ovogodišnje Savjetovanje će obuhvatiti značajan broj učesnika koji će biti raspoređeni u više panela. Broj i tačni nazivi panela, kao i druge detaljne informacije, biti će objavljene naknadno, uz naglasak da će i ove godine paneli obuhvatati teme…

Pročitaj više