Zajedničko koordinaciono tijelo udruženja sudija i tužilaca u BiH (ZKT)

Zajedničko koordinaciono tijelo udruženja sudija i tužilaca u BiH (ZKT) je od aprila/travanja do juna/lipnja 2023.godine organizovalo seriju rasprava pod nazivom „Dijalog strukovnih udruženja u pravosuđu sa nosiocima zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini: Evropske integracije i reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive“. Dijalog je inspirisan dobijanjem kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji i uspostavom zakonodavne i izvršne vlasti prema rezultatima posljednjih izbora (2022.) za državna i entitetska tijela. Uprkos veoma ograničenom utjecaju strukovnih udruženja na kreiranje javnih politika u oblasti pravosuđa te ograničenim resursima, cilj dijaloga je bio da se ukaže na deficite u postojećem zakonodavnom okviru i da se ponudi sveobuhvatan pregled potreba u području zakonodavnih reformi. Strukovna udruženja su ovaj cilj ostvarila dijalogom sa predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti.

Na završnom skupu ZKT-a 17.07.2023. utvđrena je i prezentovana Politika zagovaranja i djelovanja Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini prema nosiocima zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini u kontekstu EU integracijskih procesa i reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini.

Dokument možete preuzeti ispod na linku: