XVI STRUČNO SAVJETOVANJE TUŽILACA U BiH POČINJE 16. OKTOBRA 2023. GODINE

Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH, te uz podršku VSTV BiH – Projekat za jačanje tužilačkih kapaciteta, USAID-a, Vijeća Europe, Misije OSCE u BiH, UNICEF-a, Međunarodnog foruma solidarnosti „EMMAUS“, Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), Atlantske inicijative u BiH, AIRE, Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, organizuje XVI Stručno savjetovanje tužilaca u BiH, koje će se održati u Neumu, u hotelu „Sunce “, u vremenskom periodu od 16. do 19. oktobra 2023. godine.

Savjetovanje će se ove godine odvijati po specifičnim oblastima kriminaliteta razvrstanim u pet panela. Fokus je stavljen na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala visokog nivoa, borbu protiv trgovine ljudima kao oblika rodno zasnovanog nasilja, nasilju nad djecom i mladima u digitalnom okruženju, finansijskim istragama i oduzimanju imovinske koristi i upravljanju oduzetom imovinom u Federaciji BiH – dosadašnja iskustva i pravci razvoja, te krivično – pravnom odgovoru na krivična djela učinjena iz mržnje i govor mržnje u BiH i dignitetu tužilaca.

Ove godine se očekuje preko 150 učesnika, što podrazumijeva tužioce iz cijele Bosne i Hercegovine i regiona, edukatore, predstavnike međunarodne zajednice, nevladinih organizacija i akademske zajednice iz BiH.