U Neumu održano XVI Stručno savjetovanje tužilaca u Bosni i Hercegovini

Udruženje tužilaca/tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine je uz pomoć cijenjenih partnera, i to: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine – VSTV – Projekat jačanja tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa, J.U. Centar za edukaciju sudija i tužitelja FBiH – CEST FBiH, J.U. Centar za edukaciju sudija i tužitelja RS – CEST RS, USAID – Pravosuđe protiv korupcije, Međunarodni forum solidarnosti – MFS – EMMAUS, Vijeće Evrope (EV), Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi – OSCE Misija u Bosni i Hercegovini, UNICEF, Atlantska inicijativa, AIRE centar, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu – CPRC i Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, ostvarilo uspješnu, kvalitetnu i ugodnu saradnju na organizaciji „XVI savjetovanje tužilaca u Bosni i Hercegovini“ u 2023. godini, koje Savjetovanje je ove godine nosilo poseban naziv: „20 GODINA PRIMJENE KZ I ZKP U BOSNI I HERCEGOVINI“.

Savjetovanje je uspješno i na izuzetno zadovoljstvo svih učesnika i gostiju Udruženja održano u Neumu, u vremenskom periodu 16. – 19.10.2023. godine, uz naznaku da je i ovogodišnje Savjetovanje obilježilo prisustvo značajno velikog broj učesnika koji ne zaostaje, kako po broju tako i po kvaliteti, u odnosu na savjetovanja održana prethodnih godina, što jednu od potvrda navedenom predstavlja i činjenica da je ove godine održan i Panel Udruženja pod nazivom „Zaštita digniteta tužilaca“, koji je održan na dan otvaranja Savjetovanja, 16.10.2023. godine. Također, na dan otvaranja Savjetovanja prezentovan je i drugi broj Zbornika radova Udruženja tužilaca/tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine.

Osim Panela Udruženja, Stručno savjetovanje obuhvatilo je pet panela i to: 1) Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala visokog nivoa, 2) Trgovina ljudima kao oblik rodno zasnovanog nasilja 3) Nasilje nad djecom i mladima u digitalnom okruženju, 4) Finansijske istrage, oduzimanje imovinske koristi i upravljanje oduzetom imovinom u Federaciji BiH – dosadašnja iskustva i pravci razvoja, 5) Krivično – pravni odgovor na krivična djela učinjena iz mržnje i govor mržnje u BiH. Ovogodišnje Savjetovanje brojalo je oko 160 učesnika, što podrazumijeva i izlagače i goste. Također, učešće na Savjetovanju, pored nosilaca pravosudnih funkcija iz cijele Bosne i Hercegovine i regiona, uzeli su i predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BIH, strukovnih udruženja u pravosuđu iz BiH, međunarodne zajednice, nevladinih organizacija, policijskih agencija, akademske zajednice u BiH, kao i predstavnici partnerskih udruženja iz Republike Srbije i Republike Crne Gore. Po okončanju Savjetovanja, na svakom od pet paneala usvojeni su zaključci koji će po objedinjavanju biti dostavljeni nadležnim institucijama i drugim nadležnim subjektima. Zaključno se opravdano i utemeljeno zaključilo kako se Savjetovanje po kvaliteti, broju učesnika i organizaciji pozitivno ističe i ove godine, te je afirmativno prepoznato u pravosudnoj zajednici i šire, kako u Bosni i Hercegovini tako i u regionu.

Savjetovanje održano na naprijed navedeni način na najbolji mogući način doprinosi unificiranju prakse i poboljšanju rada pravosuđa uopće.

Također, ispod se nalazi i fotogalerija sa održanog Savjetovanja.