XII STRUČNO SAVJETOVANJE TUŽILACA U BiH POČINJE 7. OKTOBRA 2019. GOIDNE

Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Republike Srpske, te uz podršku Misije OSCE u BiH, UNICEF-a, Međunarodnog foruma solidarnosti „EMMAUS“, Centra za istraživanje kriminaliteta (CPRC), Atlantskom inicijativom u BiH, IOM-om, AIRE i drugim partnerima, organizuje XII Stručno savjetovanje tužilaca u BiH, koje će se održati od 07. do 09. oktobra 2019. godine, u hotelu „Sunce “ u Neumu.

Pročitaj više