Zbornik radova Udruženja tužilaca/tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine

ISSN 2744-2675,
ISSN (online) 2831-0160

Zbornik radova Udruženja tužilaca/tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine je časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji je izdavač Udruženje tužilaca/tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine. Sadržaj časopisa obuhvata stručne i naučne radova predstavnika/ca pravosudne i akademske zajednice, s ciljem da se kroz izdavačku djelatnost potakne sistemska analiza krivično – pravnih instituta, sa kojima se autori/ce susreću u svom praktičnom i akademskom radu. Prvi broj časopisa izdat je u decembru 2021. godine.

Uredništvo:
prof. dr em.Hajrija Sijerčić-Čolić (Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet), prof. dr Ivanka Marković (Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci) i prof. dr Vildana Pleh (Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet).

Redakcijski odbor:
Šeila Heljić (Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo), Natalija Marić (Kantonalno tužilaštvo Zapadno – hercegovačkog kantona), Spomenko Jukić (Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko – neretvanskog kantona), Miloš Davidović (Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet), Tarik Velić (Vrhovni sud Federacije BiH).


Izdanja Zbornika radova: