Dijaloška rasprava o reformi pravosuđa

Ispod teksta možete preuzeti poziv i dnevni red za skup planiran u srijedu, dana 07.06.2023. godine, u terminu od 13:00 do 17:00 sati u Parlamentarnoj skupštini BiH. Riječ je o četvrtom i završnom skupu u organizaciji Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u BiH (ZKT BiH) posvećen reformi pravosuđa u BiH u svjetlu dobijanja kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, ali i uspostave nove vlasti na državnom i federalnom nivou. Nakon što predstavimo zaključke sa prethodna tri skupa (reforma krivično-pravnog zakonodavstva, izmjene i dopune Zakona o VSTV-u, Nacrt Zakona o sudovima BiH, neizvršavanje odluka ustavnih sudova, reforme u oblastima parničnog, izvršnog, stečajnog, likvidacionog i upravnog prava), cilj je da otvorimo konkretan i otvoren dijalog sa predstavnicima ministarstava pravde u kontekstu planiranih zakonodavnih reformi u tekućem mandatu.