Održana redovna Skupština Udruženja tužilaca/tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine

Dana 02.04.2022. godine, na Vlašiću je održana redovna godišnja Skupština Udruženja tužilaca/tužitelja FBiH, na kojoj je učestvovalo 29 njenih članova. Skupština je jednoglasno donijela odluku kojom su usvojeni Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Udruženja za 2021. godinu. Osim toga, Skupština je jednoglasno donijela odluku o izmjenama i dopunama Statuta, čiji integrisani tekst možete preuzeti na internet stranici Udruženja.

Također, na Skupštini je održana i panel diskusija “Izmjene krivičnog zakonodavstva KZ FBiH/ZKP FBiH” u okviru koje je donesen zaključak o formiranju radne grupe u okviru Udruženja, a čiji zadatak će biti prikupljanje svih prijedloga, njihova analiza, objedinjavanje i usaglašavanje, a sve u svrhu dostavljanja prijedloga Federalnom ministarstvu pravde.

Nadalje, Skupština također jednoglasno donijela zaključak da se putem članova Upravnog odbora dostave prijedlozi iz svih kantonalnih tužilaštava u vezi načina obračuna i visine isplate naknade za obavljanje dežure, radi objedinjavanja tih prijedloga i formiranje konačnog prijedloga koji će biti dostavljen Federalnom ministarstvu pravde.

Članovi Skupštine upoznati su sa publikovanim Zbornikom radova, ostvarenim rezultatima, kojom prilikom je ukazano na saradnju sa pravosudnom i akademskom zajednicom koja je tom prilikom postignuta. Analogno tome, članovima Skupštine prezentiran je uspostavljeni “Tužilački forum”.

Osim navedenog, razmatrane su i druge teme iz oblasti pravosuđa, naročito u odnosu na tužilački dio pravosuđa, u okviru čega su vođene kvalitetne diskusije i doneseni konkretni i kvalitetni zaključci prema kojim će se odrediti daljnja aktivnost Udruženja.

Fotografije sa održane Skupštine – USKORO…