Održana Skupština Udruženja tužilaca FBIH, te izabrana nova predsjednica Udruženja

PROFESIONALNI STRES 2018. Mostar

Udruženje tužilaca FBiH održalo je Skupštinu Udruženja 8. i 9. novembra, u Mostaru. Tom prilikom izabrano je novo rukovodstvo Udruženja. Novi Upravni odbor Udruženja čini trinaest tužilaca iz svih tužilaštava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za novu predsjednicu Udruženja izabrana je Šeila Heljić tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. Izabrani su novi članovi Nadzornog odbora i etičkog vijeća.

Skupština je izmijenila nekoliko tačaka Statuta, te je, između ostalog, jednoglasno usvojila izmjene u smislu da od sada članovi Udruženja mogu biti tužioci iz cijele Bosne i Hercegovine, pod uslovom da prihvataju Statut i ciljeve Udruženja.

U sklopu Skupštine, dr. Mirela Badurina, direktorica BHIDAPA, održala je i radionicu pod nazivom „Profesionalni stres-sindrom izgaranja i mehanizmi zaštite mentalnog zdravlja“, na kojoj je sa tužiocima razmijenila znanja i iskustva u vezi sa navedenom tematikom, te dala određene upute kako se zaštiti od eventualnog stresa koji se svakodnevno javlja na poslu.

Zapisnik sa Skupštine, kao i predavanje dr. Mirele Badurine, možete pogledati na linkovima.

ZAPISNIK

PROFESIONALNI STRES