Riječ predsjednice Udruženja

Poštovani/e!

Dobro došli na Web stranicu Udruženja tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine. Na ovoj stranici možete pronaći informacije o radu Udruženja tužilaca FBiH, našoj unutrašnjoj organizaciji, sardanji sa vladinim i nevladinim sektorom, a posebno sa strukovnim udruženjima u pravosuđu. Naša želja je da naš rad učinimo što transparentnijim i sigurna sam da će ovakav vid komunikacije našu želju ostvariti. Nadam se da ćete na ovoj Web stranici pronaći mnogo korisnih informacija za koje ste zainteresovani.

S poštovanjem,

Šeila Heljić,

predsjednica Udruženja tužilaca FBiH