Poziv za organiziranje skupa “Vrednovanje rada sudija i tužilaca u BIH”

Shodno pozivu za organiziranje zajedničkog skupa o temi “Vrednovanje rada sudija i tužilaca u BiH”, na linku ispod možete pročitati zaključke sa stručne rasprave održane 29. maja 2018. godine, u organizaciji Centra za javno pravo. Cilj narednog skupa bi bio da se elaboriraju otvorene teme vrednovanja rada sudija i tužilaca, te dobiju konkretni zaključci i preporuke s kojima bi istupali prema VSTV -u BiH i predstavnicima međunarodne zajednice. http://www.fcjp.ba/templates/ja_avian_ii_d/images/green/Zakljucci_sa_strucne_rasprave_o_vrednovanju_rada_sudija_i_tuzilaca_u_BiH.pdf Okvirni…

Pročitaj više

Poziv predsjednicima strukovnih udruženja na Skupštinu Udruženja tužilaca FBiH (2017)

Bosna i Hercegovina UDRUŽENJE TUŽILACA/TUŽITELJA FEDERACIJE BiH S A R A J E V O   UDRUŽENJE TUŽILACA BiH g-din Miroslav Marković- predsjednik   UDRUŽENJE TUŽILACA REPUBLIKE SRPSKE g-đa Živana Bajić-predsjednica i predsjednik Skupštine UTRS Stanko Nuić   UDRUŽENJE SUDIJA BiH g-đa Mirjana Dević-predsjednica   UDRUŽENJE SUDIJA BiH g-đa Božana Banduka – predsjednica   UDRUŽENJE SUDIJA REPUBLILE SRPSKE g-din Milenko Milekić -predsjednik   UDRUŽENJE ŽENA SUDIJA BiH g-đa Adisa Zahiragić-…

Pročitaj više

Poziv glavnim kantonalnim tužiocima na Skupštinu Udruženja tužilaca FBiH (2017)

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine Upravni odbor Udruženja Sarajevo, 08.05.2017. godine   Glavnim kantonalnim tužiocima 1-10 Poštovani, Udruženja tužilaca F BiH ostvaruje uspješnju saradnju sa svim strukovnim udruženjima u pravosuđu, a između ostalog je učestvovalo preko svog predstavnika u Organizacionom odboru za pripremu Savjetovanja za krivično pravo, koje će se održati u Neumu, od 08 do 10.juna 2017. godine. I ranijih godina…

Pročitaj više

Poziv na godišnju Skupštinu Udruženja tužilaca FBiH

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine Upravni odbor Udruženja Sarajevo, 08.05.2017. godine   Federalno tužilaštvo FBiH Glavnom federalnom tužiocu Zamjenicima glavnog federalnog tužioca Federalnim tužiocima   Glavnim kantonalnim tužiocima 1-10 Zamjenicima glavnih kantonalnih tužilaca Kantonalnim tužiocima   Na osnovu člana 27 Statuta Udruženja tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, Programa rada i Odluke Upravnog obora  Udruženja tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, broj: UT- 01/17, …

Pročitaj više