Dnevni red Skupštine Udruženja tužilaca FBiH (25.05.2017. godine, Hotel Garden City, Konjic)

DNEVNI RED SKUPŠTINE UDRUŽENJA TUŽILACA F BiH Četvrtak, 25.maj 2017. godine ( nakon pauze prvog dijela seminara) DNEVNI RED 16:00 – 16:15 Obraćanje predsjednika Udruženja 16:15 – 16:30 Izbor radnog Predsjedništva 16:30 – 17:00 Izvještaj o radu UT i Finansijski izvještaj za 2016. godinu 17:00 – 18:30 Položaj tužilaca u kantonalnim tužilaštvima u F BiH (materijalni, kadrovski i stručni): a) Analiza koju je pripremila radna grupa – tužioci Senad Osmić,…

Pročitaj više

Poziv predsjednicima strukovnih udruženja na Skupštinu Udruženja tužilaca FBiH (2017)

Bosna i Hercegovina UDRUŽENJE TUŽILACA/TUŽITELJA FEDERACIJE BiH S A R A J E V O   UDRUŽENJE TUŽILACA BiH g-din Miroslav Marković- predsjednik   UDRUŽENJE TUŽILACA REPUBLIKE SRPSKE g-đa Živana Bajić-predsjednica i predsjednik Skupštine UTRS Stanko Nuić   UDRUŽENJE SUDIJA BiH g-đa Mirjana Dević-predsjednica   UDRUŽENJE SUDIJA BiH g-đa Božana Banduka – predsjednica   UDRUŽENJE SUDIJA REPUBLILE SRPSKE g-din Milenko Milekić -predsjednik   UDRUŽENJE ŽENA SUDIJA BiH g-đa Adisa Zahiragić-…

Pročitaj više

Poziv glavnim kantonalnim tužiocima na Skupštinu Udruženja tužilaca FBiH (2017)

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine Upravni odbor Udruženja Sarajevo, 08.05.2017. godine   Glavnim kantonalnim tužiocima 1-10 Poštovani, Udruženja tužilaca F BiH ostvaruje uspješnju saradnju sa svim strukovnim udruženjima u pravosuđu, a između ostalog je učestvovalo preko svog predstavnika u Organizacionom odboru za pripremu Savjetovanja za krivično pravo, koje će se održati u Neumu, od 08 do 10.juna 2017. godine. I ranijih godina…

Pročitaj više

Poziv na godišnju Skupštinu Udruženja tužilaca FBiH

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine Upravni odbor Udruženja Sarajevo, 08.05.2017. godine   Federalno tužilaštvo FBiH Glavnom federalnom tužiocu Zamjenicima glavnog federalnog tužioca Federalnim tužiocima   Glavnim kantonalnim tužiocima 1-10 Zamjenicima glavnih kantonalnih tužilaca Kantonalnim tužiocima   Na osnovu člana 27 Statuta Udruženja tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, Programa rada i Odluke Upravnog obora  Udruženja tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, broj: UT- 01/17, …

Pročitaj više