Poziv glavnim kantonalnim tužiocima na Skupštinu Udruženja tužilaca FBiH (2017)

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine

Upravni odbor Udruženja

Sarajevo, 08.05.2017. godine

 

Glavnim kantonalnim tužiocima 1-10

Poštovani,

Udruženja tužilaca F BiH ostvaruje uspješnju saradnju sa svim strukovnim udruženjima u pravosuđu, a između ostalog je učestvovalo preko svog predstavnika u Organizacionom odboru za pripremu Savjetovanja za krivično pravo, koje će se održati u Neumu, od 08 do 10.juna 2017. godine.

I ranijih godina članovi Upravnog odbora Udruženja tužilaca F BiH su sudjelovali na ovom savjetovanju i imali zadatak da svojim učešćem doprinesu da se ovo za sve sudije i tužioce u Bosni i Hercegovini važno savjetovanje uspješno realizuje.

Troškove njihovog smještaja u hotelu snosi Udruženje tužilaca F BiH, (kootizacije oslobođeni na osnovu sporazuma sa organizatorom savjetovanja).

Imajući u vidu važnost ovog Savjetovanja za našu profesionalnu zajednicu, kao i planiranog programa, molimo glavne tužioce da u skladu sa planiranim obavezama i mogućnostima članovima Udravnog odbora Udruženja tužilaca F BiH odobrite sudjelovanje na ovom savjetovanju.

S poštovanjem!

Predsjednica Udruženja tužilaca FBiH

Hajrija Hadžiomerović- Muftić