Procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH

Centar za društvena istraživanja Analitika, u saradnji sa Udruženjem tužilaca Federacije BiH, e tokom 2012. i 2013. godine implementirao projekat „Procesuiranje mržnje: prema usvajanju i implementaciji najboljih standarda i praksi Evropske unije u borbi protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Bosni i Hercegovini“. Projekat finansira Ambasada Kraljevine Norveške u BiH. Pravni okvir koji tretira pitanja iz oblasti krivičnih djela počinjenih iz mržnje nedavno je inoviran i u najvećoj mjeri…

Pročitaj više

Održana međunarodna konferencija „Krivična djela počinjena iz mržnje u Bosni i Hercegovini: izazovi reguliranja i procesuiranja“.

U organizaciji Udruženja tužilaca Federacije BiH i Centra za društvena istraživanja Analitika, te uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške u BiH, u Sarajevu je 21. juna 2013. godine održana međunarodna konferencija o temi „Krivična djela počinjena iz mržnje u Bosni i Hercegovini: izazovi reguliranja i procesuiranja“. U okviru konferencije, bosanskohercegovački i međunarodni stručnjaci elaborirali su opće probleme u domenu krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH, te pravne i praktične…

Pročitaj više