Održana međunarodna konferencija „Krivična djela počinjena iz mržnje u Bosni i Hercegovini: izazovi reguliranja i procesuiranja“.

U organizaciji Udruženja tužilaca Federacije BiH i Centra za društvena istraživanja Analitika, te uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške u BiH, u Sarajevu je 21. juna 2013. godine održana međunarodna konferencija o temi „Krivična djela počinjena iz mržnje u Bosni i Hercegovini: izazovi reguliranja i procesuiranja“.

U okviru konferencije, bosanskohercegovački i međunarodni stručnjaci elaborirali su opće probleme u domenu krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH, te pravne i praktične izazove u njihovom procesuiranju.

Mrznja knf

U fokusu konferencije bila su pitanja vezana za uspostavljanje odgovarajućeg zakonskog okvira za procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje i njegove harmonizacije s međunarodnim standardima, a tematizirani su I sociološki aspekti ovih krivičnih djela u kontekstu specifičnosti postkonfliktnog, podijeljenog društva u BiH.

Predstavljeni su i preliminarni rezultati istraživanja o ključnim problemima u procesuiranju ovih krivičnih djela u BiH, pri čemu su naročito izdvojeni problemi nedostatka zvaničnih kriterija za prepoznavanje mržnje kao motiva za izvršenje krivičnih djela, neadekvatne saradnje tužilaštava sa drugim bitnim akterima u ovom domenu (naročito policijom), te nedovoljnih edukativnih aktivnosti usmjerenih na tužitelje i policiju.

Konferencija je rezultat saradnje Analitike – Centra za društvena istraživanja i Udruženja tužilaca Federacije BiH u okviru projekta „Procesuiranje mržnje: prema usvajanju i implementaciji najboljih standarda i praksi Evropske unije u borbi protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Bosni i Hercegovini“. Cilj projekta je stvaranje preduslova za kreiranje snažnijeg partnerstva ključnih aktera u borbi protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH, kao i osiguravanje odgovarajuće platforme za dugoročnu edukaciju, podizanje svijesti i aktivizam u ovoj važnoj oblasti u bh. kontekstu.