Održana diskusija „Procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje: aktuelno stanje i perspektive“

Udruženje tužilaca FBiH u saradnj sa Centrom za društvena istraživanja Analitika je 18. oktobra 2012. godine u Neumu, organiziralo panel diskusiju „Procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje: aktuelno stanje i perspektive“, kao dio zajedničkog projekta koji ove dvije organizacije implementiraju uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u BiH. Panel je održan u okviru Petog stručnog savjetovanja tužilaca u BiH (održanog u periodu 17. -19. oktobra, 2012).

Diskusija je imala cilj da ponudi uvid u dosadašnju praksu procesuiranja zločina počinjenih iz mržnje u BiH, te da pokrene dijalog među profesionalcima u ovoj oblasti krivičnog prava, o kojoj se do sada malo govorilo u BiH.

Panel je ujedno označio i početak implementacije jednogodišnjeg projekta „Procesuiranje mržnje: prema usvajanju i implementaciji najboljih standarda i praksi Evropske unije u borbi protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH“, koji implementiraju  Udruženje tužilaca u BiH I Analitika, a koji podržava Ambasada Kraljevine Norveške u BiH.

Diskusiji je prisustvovalo oko 90 profesionalaca iz oblasti prava, uglavnom tužilaca iz BiH, Crne Gore, Slovenije i Hrvatske, predstavnika sudova, entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Fakulteta kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija, te relevantnih međunarodnih organizacija.