Održana diskusija „Procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje: aktuelno stanje i perspektive“

Udruženje tužilaca FBiH u saradnj sa Centrom za društvena istraživanja Analitika je 18. oktobra 2012. godine u Neumu, organiziralo panel diskusiju „Procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje: aktuelno stanje i perspektive“, kao dio zajedničkog projekta koji ove dvije organizacije implementiraju uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u BiH. Panel je održan u okviru Petog stručnog savjetovanja tužilaca u BiH (održanog u periodu 17. -19. oktobra, 2012). Diskusija je imala cilj da…

Pročitaj više