Zaštita informacija vs. zaštita javnog interesa

Zaštita informacija vs. zaštita javnog interesa Postizanje optimalne ravnoteže između javnog interesa i zaštite informacija u krivičnom postupku naziv je projekta koji zajednički implementiraju Udruženje tužilaca Federacije BiH i Centar za društvena istraživanja Analitika. Projekat je finansijski podržan od strane USAID-a. Projekat se fokusira na uspostavljanje ravnoteže između zaštite informacija (uključujući lične podatke) u krivičnom postupku sa jedne i interesa pravosuđa i javnosti sa druge strane. Svrha projekta je da…

Pročitaj više