„Zbornik radova i online platforma Udruženja tužilaca/tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine – Jačanjem unutrašnjih kapaciteta Udruženja ka većoj transparentnosti u radu tužilaštava“

Udruženje tužilaca/tužitelja Federacije BiH, u saradnji sa Udruženjem tužilaca Republike Srpske i Udruženjem glasnogovornika tužilaštava u BiH, a uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, implementiralo je projekat pod nazivom „Zbornik radova i online platforma Udruženja tužilaca/tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine – Jačanjem unutrašnjih kapaciteta Udruženja ka većoj transparentnosti u radu tužilaštava“. Provođenjem navedenog projekta, Udruženje je po prvi put iskoračilo u sferu izdavačke djelatnosti koja je rezultirala pokretanjem vlastitog časopisa za pravnu teoriju i praksu – Zbornik radova Udruženja tužilaca/tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine, uz intenciju da isti izlazi periodično za svaku kalendarsku godinu, u printanom i online formatu na internet stranici Udruženja. Predmetni časopis obuhvatio je 13 stručnih radova nosilaca pravosudnih funkcija iz Bosne i Hercegovine, ali i predstavnika akademske zajednice i to na teme koje su odgovarale panelima sa XIV Stručnog savjetovanaj tužilaca u BiH, te se na ovaj način omogućilo da se navedene teme analiziraju i u okviru naučno – istraživačkih radova. Svi objavljeni radovi prošli su uredničku recenziju od strane eminentnih pravnih stručnjaka, i to: prof. dr Hajrije Sijerčić-Čolić (Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet), prof. dr Vildane Pleh (Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet) i prof. dr Adnana Durakovića (Univerzitet u Zenici – Pravni fakultet), te su prema ocjeni Uredništva dali značajan doprinos razvoju pravne prakse, ali i pravne misli u Bosni i Hercegovini. Također, časopis je evidentirani u bazi Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine.

Drugi segmet projekta, sastojao se iz kreiranja i osposobljavanja Tužilačkog foruma na internet stranici Udruženja, kao novog modela komunikacije unutar tužilačke zajednice u Bosni i Hercegovini. Tužilački forum podijeljen je u 4 tematske cjeline i to: Organizirani kriminal, privredni kriminal i korupcija, Opći kriminal, Maloljetnički kriminal i Ratni zločini, te predstavlja prostor unutar kojeg će tužioci iz Bosne i Hercegovine moći razmijenjivati različita praktična iskustva, predstaviti vlastite razultate, te pokrenuti konstruktivnu diskusiju o različitim pitanjima sa kojima se susreću u svom radu. S obzirom da se ovim projektom nastoji potaći međusobna razmjena i jačanje stručnih znanja i vještina, te ujednačavanje tužilačke prakse, isti će u konačnici omogućiti identifikaciju legislativnih nedostataka, te poslužiti kao izvor informacija Udruženju, na temelju kojih bi Udruženje bilo inicijator i aktivan zagovornik izmjena i dopuna relevantnog legislativnog okvira, u svim sferama rada, prava i obaveza tužilaca. Imajući u vidu da predmetna platforma ima zatvoreni karakter (pristup će biti omogućen članovima pravosudne zajednice), a da se ovim projektom nastoji povećati transparentnsot rada tužilaštava, ista će se postići saradnjom sa Udruženjem glasnogovornika tužilaštava u Bosni i Hercegovini. Predmetna saradnja bit će realizirana na način da će glasnogovornici tužilaštava imati pristup sadržajima objavljenim na forumu iz kojih će crpiti adekvatne informacije za izvještavanje javnosti o tužilačkim aktivnostima, u cilju približavanja rada tužilaca građanima i prezentiranja pozitivnih tužilačkih rezultata i iste objavljivati u vidu informacija i članaka na javnom dijelu stranice Udruženja i na drugim medijskim platformama kojima imaju pristup.

Realizacijom ovog projekta, modificirana je intertnet stranica Udruženja, na način da je racionaliziran prostor na istoj, kako bi stranica bila učinjena preglednijom i ažurnijom. Uz to, Udruženje je obezbijedilo tehnička sredstva koja će poslužiti za moderiranje tužilačkog foruma, ali i druge aktivnosti Udruženja kao što su vođenje i ažuriranje stranice Udruženja.

Promocija ovog projekta, održana je dana 21. decembra 2021. godine u Hotelu “Europa” u Sarajevu, te su istoj prisustvovali autori, predstavnici Udruženja, partnerskih organizacija, akademske zajednice, te pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini.

Na internet stranici Udruženja, u meniju “ČASOPIS” možete pronaći i preuzeti PDF izdanje Zbornika radova, kao i u ovom članku ispod teksta.