Udruženje tužilaca FBIH potpisalo Sporazum o saradnji sa Udruženjem tužilaca i sudija Republike Srbije

Udruženje tužilaca FBIH je 30. novembra  u Beogradu potpisalo Sporazum o saradnji sa Udruženjem tužilaca i sudija Srbije, koji se odnosi na zajedničke aktivnosti ovih dvaju Udruženja. Ciljevi Sporazuma su, između ostalih, zaštita prava i interesa sudija i tužilaca, sudijskih i tužilačkih pomoćnika, unapređenje pravosudne profesije sudija, tužilaca i njihovih pomoćnika kroz stalne obuke i stručna usavršavanja, unapređenje uslova rada sudija i tužilaca i njihovih pomoćnika, kao i unapređenje materijalnog…

Pročitaj više

U Sarajevu održan Okrugli sto pod nazivom: “Postupanje u predmetima rodno zasnovanog nasilja”

Udruženje tužilaca FBiH, zajedno sa Udruženjem sudija FBiH, Udruženjem sudija BiH, Udruženjem sudija Suda BiH, Udruženje sudija RS i Udruženje žena sudija u BiH, a u partnerstvu sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH  bilo je suorganizator Okruglog stola o postupanju u predmetima rodno zasnovanog nasilja, koji se održao 26. novembra 2019. godine u Sarajevu, u hotelu „Austrija“. Učesnici okruglog stola donijeli su niz zaključaka koji imaju cilj prevazilaženje utvrđenih…

Pročitaj više

Odražno XII stručno savjetovanje tužilaca u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, 11. oktobar 2019. godine- Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Republike Srpske, te uz podršku Misije OSCE u BiH, UNICEF-a, Međunarodnog foruma solidarnosti „EMMAUS“, Centra za istraživanje kriminaliteta (CPRC), Atlantskom inicijativom u BiH, IOM-om, AIRE, LUCID Linxom i drugim partnerima, u Neumu je održalo XII Stručno savjetovanje tužilaca u BiH. Tokom svečane ceremonije otvaranja Savjetovanja, učesnicima se…

Pročitaj više

XII STRUČNO SAVJETOVANJE TUŽILACA U BiH POČINJE 7. OKTOBRA 2019. GOIDNE

Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Republike Srpske, te uz podršku Misije OSCE u BiH, UNICEF-a, Međunarodnog foruma solidarnosti „EMMAUS“, Centra za istraživanje kriminaliteta (CPRC), Atlantskom inicijativom u BiH, IOM-om, AIRE i drugim partnerima, organizuje XII Stručno savjetovanje tužilaca u BiH, koje će se održati od 07. do 09. oktobra 2019. godine, u hotelu „Sunce “ u Neumu.

Pročitaj više

Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora Udruženja tužilaca FBiH

Broj: 1/19 28.02.2019.godine Zapisnik sa prve sjednice Upravnog odbora Udruženja tužitelja FBiH Započeto u 12,00 sati Predsjednik sjednice Upravnog odbora: Šeila Heljić                     Zapisničar: Mladen Hrstić Šeila Heljić, predsjednica Udruženja – prisutna Mladen Stojanović, dopredsjednik Udruženja – prisutan Sabina Beganović – prisutna Nermina Mutevelić – prisutna Hrvoje Čabrajić – prisutan Ivanka Stanić – prisutna Mladen Hrstić, tajnik/sekretar Udruženja – prisutan Alma Džafanović – nije prisutna Rusmera Vilić – nije prisutna Lejla…

Pročitaj više

Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora Udruženja tužilaca FBiH

ZAPISNIK sa sastanka Upravnog odbora Udruženja tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine održanog u Mostaru, dana 08.11.2018. godine sa početkom u 15,00 sati. Sastanku prisustvovali: Hajrija Hadžiomerović Muftić, Sabina Beganović, Šeila Heljić, Rusmira Vilić, Lejla Handžić Selimović, Dalibor Bingas, Mladen Stojanović, Vesna Ćavar, Amir Midžić i Alma Džaferović. Opravdano odsutni: Mirsad Bilajac i Ivanka Stanić. Predsjednica Udruženja tužilaca FBiH Hajrija Hadžiomerović Muftić otvorila je sjednicu Upravnog odbora i predložila slijedeći Dnevni…

Pročitaj više

Održana Skupština Udruženja tužilaca FBIH, te izabrana nova predsjednica Udruženja

PROFESIONALNI STRES 2018. Mostar Udruženje tužilaca FBiH održalo je Skupštinu Udruženja 8. i 9. novembra, u Mostaru. Tom prilikom izabrano je novo rukovodstvo Udruženja. Novi Upravni odbor Udruženja čini trinaest tužilaca iz svih tužilaštava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za novu predsjednicu Udruženja izabrana je Šeila Heljić tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. Izabrani su novi članovi Nadzornog odbora i etičkog vijeća. Skupština je izmijenila nekoliko tačaka Statuta, te je, između…

Pročitaj više

Riječ predsjednice Udruženja

Poštovani/e! Dobro došli na Web stranicu Udruženja tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine. Na ovoj stranici možete pronaći informacije o radu Udruženja tužilaca FBiH, našoj unutrašnjoj organizaciji, sardanji sa vladinim i nevladinim sektorom, a posebno sa strukovnim udruženjima u pravosuđu. Naša želja je da naš rad učinimo što transparentnijim i sigurna sam da će ovakav vid komunikacije našu želju ostvariti. Nadam se da ćete na ovoj Web stranici pronaći mnogo korisnih…

Pročitaj više

Poziv za Skupštinu udruženja tužilaca

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine Upravni odbor Udruženja Sarajevo, 24.10.2018 godine   Federalno tužilaštvo FBiH Glavnom federalnom tužiocu Zamjenicima glavnog federalnog tužioca Federalnim tužiocima   Glavnim kantonalnim tužiocima 1-10 Zamjenicima glavnih kantonalnih tužilaca Kantonalnim tužiocima   Na osnovu člana 27 Statuta Udruženja tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, Programa rada i Odluke Upravnog obora Udruženja tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, broj: UT- 01/17, …

Pročitaj više

U Neumu održano XI stručno savjetovanja tužilaca u BIH

Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca FBIH, Centrom za edukaciju sudija i tužilaca RS, te uz podršku USAID’S Justice Project u BiH, UNICEF-a, Misije OSCE u BiH, Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i Atlantske inicijative u BiH, organizovalo je u Neumu od 01. do 03. oktobra 2018. godine, XI Stručno savjetovanje tužilaca u BiH. Savjetovanje se održalo u pet…

Pročitaj više