U Neumu održano XIV Stručno savjetovanje tužilaca u Bosni i Hercegovini

Udruženje tužilaca/tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine je uz pomoć cijenjenih partnera, i to: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine – VSTV – Projekat jačanja tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa i VSTV- Projekat unapređenja rada na predmetima ratnih zločina – IPA 2019, J.U. Centar za edukaciju sudija i tužitelja FBiH – CEST FBiH, J.U. Centar za edukaciju sudija i tužitelja RS – CEST RS, Ministarstvo pravosuđa SAD/Program za razvoj, pomoć i edukaciju tužilaštava u prekomorskim zemljama  – US DoJ/OPDAT, USAID – Pravosuđe protiv korupcije, TRIAL International,  Međunarodna organizacija za migracije – IOM, Međunarodni forum solidarnosti – MFS – EMMAUS, Vijeće Evrope (EV), Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi – OSCE Misija u Bosni i Hercegovini, UNICEF, Atlantska inicijativa, AIRE centar, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu – CPRC,  ostvarilo uspješnu i kvalitetnu saradnju na organizaciji „XIV savjetovanje tužilaca u Bosni i Hercegovini“ (u daljem tekstu: Savjetovanje) u 2021. godini. Savjetovanje je održano u Neumu od 21. do 24. septembra 2021. godine

Stučno savjetovanje obuhvatilo je šest panela i to: 1) Korupcija i organizirani kriminal visokog nivoa, 2) Procesuiranje predmeta ratnih zločina, 3) Trgovina ljudima, 4) Djeca u kontaktu i sukobu sa zakonom, 5) Razmatranje pravosudnog odgovora u slučajevima silovanja i seksualnog uznemiravanja, te procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH i 6) Finansijske istrage – Izazovi u provođenju finansijskih istraga u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije. Ukupan broj učesnika i izlagača Savjetovanja iznosio je 178. Također, učešće na Stručnom savjetovanju, pored nosilaca pravosudnih funkcija iz cijele Bosne i Hercegovine i regiona, uzeli su i predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BIH, strukovnih udruženja u pravosuđu iz BiH, međunarodne zajednice, nevladinih organizacija, policijskih agencija, te akademske zajednice u BiH. Po okončanju Savjetovanja, na svakom od šest paneala usvojeni su zaključci, koji su javno objavljeni, ali i dostavljeni nadležnim institucijama i organima vlasti. Dodatno zadovoljstvo prilikom organizacije i održavanja ovogodišnjeg Savjetovanja čini okolnost da su u situaciji pandemije COVID-19 strogo i striktno poštovane sve mjere higijensko – zdravstvene zaštite, koje su dale rezultata da u tom pogledu nisu opaženi bilo kakvi problemi. Prilikom registracije na dan 21.09.2021. godine, svi učesnici, izlagači i gosti bili su dužni predočiti jedan od dokumenata, i to: potvrdu o vakcinaciji, potvrdu da su prebolovali COVID-19 i PCR test na COVID-19. Zaključno se opravdano i utemeljeno zaključilo kako se Savjetovanje, po kvaliteti, broju učesnika i organizaciji pozitivno ističe u odnosu na savjetovanja održana prethodnih godina i nadmašuje po svim bitnim parametrima.

Visok stepen kvalitete Savjetovanja nalazi svoje objektivno uporište u izuzetno predanim, stručnim, kvalitetnim i praktičnim predavanjima izlagača, što je kao lančanu reakciju za sobom povlačilo isto tako stručne i kvalitetne diskusije koje su se odnosile kako na konkretno i suštinsko prepoznavanje problema u praksi, tako i na poboljšanje rada u pravosuđu, kroz usvajanje zaključaka kao inicijalnog koraka usmjerenog na rješavanje identificiranih problema. Najbolji pokazatelj kvalitete i visoke stručnosti održanog Savjetovanja su pozitivne reakcije učesnika koji nisu krili zadovoljstvo kako u pogledu organizacije, tako i u pogledu onog najvažnijeg, a to je izražen kvalitativan edukativni učinak na svakog od njih ponaosob, što će istim biti uveliko od pomoći prilikom obavljanja svakodnevnih poslova.

Ono što je specifično u odnosu na svaki panel zasebno jeste da je akcenat stavljan na identifikaciju problema iz prakse sa kojima se učesnici svakodnevno susreću, što je od velikog značaja kako bi se iznašla adekvatna i kvalitetna rješenja kroz suštinski konkretizirane diskusije i aktivne interakcije svih učesnika.

Savjetovanje održano na naprijed navedeni način, na najbolji mogući način doprinosi unificiranju prakse i poboljšanju rada pravosuđa uopće. 

Učesnici svakog od šest panela imali su mogućnost aktivno diskutovati o raznim pitanjima i problemima iz okvira odgovarajućih tema, te su na kraju, trećeg dana Savjetovanja, donijeli određene zaključke u okviru svakog pojedinačnog panela. Zaključci su koncipirani kao inicijative i prijedlozi koje je Udruženje našlo shodnim dostaviti nadležnim subjektima što je i realizovano tokom marta 2022. godine, kako bi se na taj način ukazalo na probleme sa kojima se tužioci, kao i pravosuđe u cjelini, susreće u praksi, te još važnije od toga kako bi se radilo na rješavanju identifikovanih problema.

Doneseni zaključci odnose se na veći broj nadležnih subjekata, npr. jedan zaključak na dva ili više njih, te će Udruženje svakome od tih subjekata u narednom periodu dostaviti one zaključke koji bi prema mišljenju Udruženja spadali u nadležnost datog subjekta.

Ispod u tekstu možete preuzeti Izvještaj sa održanog savjetovanja u kojem su sadržani zaključci sa svih šest panela.