Uspješno realizovana još jedna radionica u organizaciji Udruženja tužilaca FBIH

Udruženje tužilaca FBIH je u sklopu projekta “Institucionalna podrška – izgradnja internih i eksternih kapaciteta Udruženja tužilaca FBIH“ pod pokroviteljstvom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BIH i Vlade Švicarske konfederacije putem Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini, uspješno realizovalo radionicu/trening pod nazivom „Odnosi s javnošću/Javni nastup i prezentacija“. Radionica se održala 4. i 5. novembra 2016. godine, u hotelu “Lavina” na Jahorini.

Ciljevi radionice bili su, između ostalih:

  • Ukazati na specifične tehnike učenja odraslih;
  • Prikazati uspješne modele vođenja radionice za odrasle polaznike;
  • Poučiti polaznike o sredstvima za uspješnu prezentaciju (Power Point prezentacija, vježbe i primjeri);
  • Poučiti polaznike kako da savladaju prepreke prilikom vođenja radionice (“teški” polaznici, polaznici koji ometaju obuku i sl).
  • Praktično učenje javnog nastupa pred TV i foto kamerama;
  • Prepoznati i shvatiti važnost dobrih odnosa s javnošću u tužilaštvima, te upoznati učesnike sa ključnim tehnikama i alatima koji se koriste u odnosima s javnošću u tužilaštvima;
  • Upoznati učesnike sa ključnim metodama i tehnikama u komunikaciji tužilaštava s medijima
  • Identificirati, prezentirati i koristiti ključne elemente javnog nastupa.

Radionici su prisustvovali tužioci, sudije i stručni saradnici iz sudova i tužilaštava iz cijele BiH, kao i predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

Edukatori radionice bili su Admir Arnautović, stručni savjetnik za odnose s javnošću Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog Kantona i Maida Ćehajić-Čampara, predstavnica Atlantske inicijative u BiH.