Udruženje tužilaca Federacije BiH osuđuje napade na samostalnost i nezavisnost tužilaštava u Federaciji BiH

Sarajevo, 1.03.2017. – Udruženje tužilaca Federacije BiH izražava ozbiljnu zabrinutost povodom sve učestalijih medijskih i vaninstitucionalnih napada na rad tužilaštava na području Federacije BiH.

Ovim putem obavještavamo javnost da tužilaštva u Federaciji BiH provode samostalne i nepristrasne istrage i procesuiraju najteže oblike općeg, privrednog i organiziranog kriminala i korupcije, te su dužna postupati u skladu sa zakonom. Neargumentirane i nestručne kritike, konstantni medijski pritisak na rad tužilaštava, ali i organizovanje javnih demonstracija povodom donošenja pojedinih tužilačkih odluka, sigurno nas ne dovodi bliže vladavini prava.

Udruženje tužilaca Federacije BiH trajno radi na uspostavljanju samostalnog i nezavisnog rada tužilaštava i obavljanja tužilačke funkcije, budući da su kao dijelovi sudske vlasti jedini mjerodavni pokretati kaznene postupke i određivati kvalifikaciju kaznenih djela, o čemu u konačnici, odluke donose Sudovi.

Stoga osuđujemo svaki vid napada koji dovodi u pitanje samostalnost, nezavisnost i integritet rada pravosuđa, te stvara pogrešnu sliku o radu tužilaštava ne samo u FBiH, nego na području cijele BiH.

Udruženje tužilaca Federacije BIH