Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora Udruženja tužilaca od 13. maja 2016. godine

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UDRUŽENJE TUŽILACA/UDRUGA TUŽITELJA U F BIH

Broj: UT- 08/16

Sarajevo, 13.05.2016.godine

 

ZAPISNIK SA

Sjednice Upravnog odbora Udruženja tužilaca/ Udruge tužitelja/

održane 13.05.2016. godine u Konjicu sa početkom u 19:30 sati

 

 

Prisutni: Hajrija H. Muftić, Mladen Stojanović, Šeila Heljić, Saša Jovanović, Lejla Selimović, Kristina Nogo , Amir Midžić,  Edina Pirija zapisničar.

 

Ad 1.

Sastanak Upravnog odbora sazvan radi donošenja odluke za formiranje Radne grupe koja će se baviti pitanjem materijalnog statusa tužilaca, a shodno zaključku Skupštine Udruženja održane danas u Konjicu.

Ad 2.

Formira se Radna grupa u koju se imenuju sljedeći predstavnici tužilaštava:

  1. Senad osmić – KT Sarajevo
  2. Lejla Hasanbegović – KT Sarajevo
  3. Ešref Sikira – KT Zenica
  4. Jasminka Mujezinović  – KT Tuzla
  • Potrebno je da Radna grupa iskontaktira sva tužilaštva radi objedinjvanja zakonskih propisa i okvira koji se odnose na materijalni položaj tužilaca. Rok za ove aktivnosti je 3 mjeseca.

O formiranju Radne grupe donijet će se odluka.

Ad 3.

Donosi se odluka da se za četiri predstavnike Pravosudne akademije iz Holandije, koji su prisustvovali kao gosti na Skupštini,  kupe pokloni u ukupnoj vrijednosti od 80 KM ( osamdesetkonvertibilnih maraka).

Ad 4.

Donosi se odluka da se za potrebe svečane večere organizuje muzički program, te će se za tu svrhu muzičarima  isplatiti 300 KM ( tristotinekonvertibilnih maraka).

 

 

ZAPISNIČAR

Edina Pirija

PREDSJEDNICA UDRUŽENJA TUŽILACA/UDRUGE TUŽITELJA U F BIH

Hajrija H.Muftić