XV STRUČNO SAVJETOVANJE TUŽILACA U BiH POČINJE 17. OKTOBRA 2022. GODINE

Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH, te uz podršku VSTV BiH – Projekat za jačanje tužilačkih kapaciteta, VSTV BiH – Projekat unapređenja rada na predmetima ratnih zločina – IPA 2019, USAID-a, Ambasade SAD-a – Ministarstvo pravosuđa – OPDAT, Vijeća Europe, Misije OSCE u BiH, UNICEF-a, Međunarodnog foruma solidarnosti „EMMAUS“, Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), Atlantske inicijative u BiH, IOM-om, AIRE, organizuje XV Stručno savjetovanje tužilaca u BiH, koje će se održati u vremenskom periodu od 17. do 20. oktobra 2022. godine, u hotelu „Sunce “ u Neumu.

Savjetovanje će se i ove godine odvijati po specifičnim oblastima kriminaliteta razvrstanim u šest panela. Fokus je stavljen na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala visokog nivoa, procesuiranje predmeta ratnih zločina, borbu protiv trgovine ljudima, djecom u kontaktu i sukobu sa zakonom, regionalnom pristupu u istragama organiziranog kriminala i oduzimanja nezakonito stečene imovine na Zapadnom Balkanu i nasilju nad ženama.

Ove godine se očekuje preko 200 učesnika, što podrazumijeva tužioce iz cijele Bosne i Hercegovine i regiona, edukatore, predstavnike međunarodne zajednice, nevladinih organizacija i akademske zajednice iz BiH.