Udruženje tužilaca FBIH: Politike usmjerene prema blokadi i razgradnji institucija države podrivaju vladavinu prava

Sarajevo, 25.02.2020. godine – Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine smatra da politike usmjerene prema blokadi i razgradnji institucija države direktno podrivaju vladavinu prava i stvaraju pravnu nesigurnost, te su kao takve neprihvatljive. Tužioci su ključna karika zaštite pravnog poretka svake uređene države i kao zajednica tužilaca u F BiH protivimo se svim nastojanjima usmjerenim ka podrivanju pravnog poretka bez obzira od koga dolaze.

            Podsjećamo da je osnovna zadaća Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine štiti nezavisnost pravosuđa. Izjave ili aktivnosti nosilaca najviših funkcija u pravosuđu BiH ne smiju biti u službi partikularnih političkih interesa i podređivanja političkoj volji onih koji svoje interese i političke ciljeve mogu i trebaju da ostvaruju u legitimnoj proceduri umjesto što pozivaju na nepoštivanje odluka sudova, blokade i razgradnju ustavnog poretka.

            Pozivamo članove i čelništvo Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine da ovu instituciju vrate na kolosijek zalaganja za zaštitu ustavnog poretka i vladavine prava i da se jasno distanciraju od najava i poteza političkih predstavnika, koji svoju volju stavljaju iznad Ustava, zakona i u konačnici institucija.

Stoga, Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine u podržava i pridružuje se svim navodima saopštenja Udruženja sudija Federacije Bosne i Hercegovine, koje je objavljeno 25. februara 2020. godine.

ZA UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA

PREDSJEDNICA UDRUŽENJA

Šeila Heljić