Održan sastanak sa predstavnicima Atlantske inicijative i DCAF-a

Predsjednica Udruženja tužilaca Hajrija Hadžiomerović-Muftić i savjetnik za pravne poslove DCAF-a, Nenad Galić održali su u prostorijama Udruženja sastanak povodom organizacije jednodnevnog seminara na temu nasilja u porodici za tužioce, članove Udruženja tužilaca FBIH.

Atlantska inicijativa i DCAF kroz projekt „Rod i pravosuđe“ koji podržava ambasada Švedske i Ambasada Kraljevine Norveške u BiH, aktivno sarađuju sa nosiocima pravosudnih funkcija na razmatranju najboljih praksi rada na predmetima nasilja u porodici.

S tim u vezi, navedene organizacije su zajedno sa sudijama radili na formulisanju prijedloga i inicijativa za unapređenje sudskog razmatranja predmeta nasilja u porodici.

Radionica koju bi Atlantska inicijativa organizovala sa Udruženjem tužilaca FBiH, imala bi za cilj da tužioce, prije svega, upozna sa novim inicijativama koje su sudije razvile odnosno predložile u vezi sa razmatrenjem predmeta nasilja u porodici, informativno-edukativnim materijalom u vezi sa nasiljem u porodici koji je razvijen, kao i sa istraživanjem o položaju žrtve nasilja u porodici, a koji je u vezi sa radom tužilaca na predmetima nasilja u porodici.

Radionica će se održati početkom oktobra.