Održan sastanak sa predstavnicima Atlantske inicijative i DCAF-a

Predsjednica Udruženja tužilaca Hajrija Hadžiomerović-Muftić i savjetnik za pravne poslove DCAF-a, Nenad Galić održali su u prostorijama Udruženja sastanak povodom organizacije jednodnevnog seminara na temu nasilja u porodici za tužioce, članove Udruženja tužilaca FBIH. Atlantska inicijativa i DCAF kroz projekt „Rod i pravosuđe“ koji podržava ambasada Švedske i Ambasada Kraljevine Norveške u BiH, aktivno sarađuju sa nosiocima pravosudnih funkcija na razmatranju najboljih praksi rada na predmetima nasilja u porodici. S…

Pročitaj više