Očitovanje Zajedničkog koordinacionog tijela o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine

Zajedničko koordinaciono tijelo udruženja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini (ZKT) je na radnom sastanku održanom 02. 11. 2020. godine analiziralo Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH (Nacrt Zakona) Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine od 25. 09. 2020. godine. Jednoglasan stav ZKT-a je da principijelno podržava Nacrt Zakona Ministarstva pravde BiH kao krajnje nužan i pozitivan iskorak u jačanju odgovornosti i integriteta, kako članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) tako i nosilaca pravosudnih funkcija, te ispunjavanju preporuka iz Izvještaja eksperata o stanju vladavine prava u Bosni i Hercegovini (Priebe izvještaj) iz decembra 2019. godine. Istovremeno, ZKT ukazuje da određena zakonska rješenja, kako su predložena, zahtijevaju preciznije uređenje s ciljem postizanja većeg stepena jasnoće i postizanja što kvalitetnijih rješenja, te skreće pažnju na odredbe Nacrta Zakona kako je to naznačeno ispod u dokumentu koji je moguće preuzeti.