Potpisivanje Memoranduma o saradnji udruženja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini

Uz stručnu asistenciju Centra za javno pravo Udruženje tužilaca FBiH, Udruženje sudija FBiH, Udruženje sudija u BiH i Udruženje žena sudija u BiH su u Sarajevu 12. oktobra 2020. godine potpisali Memorandum o razumijevanju i saradnji između udruženja sudija i tužilaca Bosne i Hercegovine. Detalji pod ovim linkom.

Ključne nalaze, koje možete preuzeti ovdje, “Istraživanja percepcije nosilaca pravosudnih funkcija o funkcionalnosti udruženja sudija i tužilaca u BiH i njihovog doprinosa u reformskim procesima” koje je provedeno u okviru projekta “Jačanje pravnih stručnjaka 2020” kojeg realizuje CJP uz finansijsku pomoć EU.