Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora Udruženja tužilaca FBiH

Broj: 1/19 28.02.2019.godine Zapisnik sa prve sjednice Upravnog odbora Udruženja tužitelja FBiH Započeto u 12,00 sati Predsjednik sjednice Upravnog odbora: Šeila Heljić                     Zapisničar: Mladen Hrstić Šeila Heljić, predsjednica Udruženja – prisutna Mladen Stojanović, dopredsjednik Udruženja – prisutan Sabina Beganović – prisutna Nermina Mutevelić – prisutna Hrvoje Čabrajić – prisutan Ivanka Stanić – prisutna Mladen Hrstić, tajnik/sekretar Udruženja – prisutan Alma Džafanović – nije prisutna Rusmera Vilić – nije prisutna Lejla…

Pročitaj više

Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora Udruženja tužilaca FBiH

ZAPISNIK sa sastanka Upravnog odbora Udruženja tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine održanog u Mostaru, dana 08.11.2018. godine sa početkom u 15,00 sati. Sastanku prisustvovali: Hajrija Hadžiomerović Muftić, Sabina Beganović, Šeila Heljić, Rusmira Vilić, Lejla Handžić Selimović, Dalibor Bingas, Mladen Stojanović, Vesna Ćavar, Amir Midžić i Alma Džaferović. Opravdano odsutni: Mirsad Bilajac i Ivanka Stanić. Predsjednica Udruženja tužilaca FBiH Hajrija Hadžiomerović Muftić otvorila je sjednicu Upravnog odbora i predložila slijedeći Dnevni…

Pročitaj više

Održana Skupština Udruženja tužilaca FBIH, te izabrana nova predsjednica Udruženja

PROFESIONALNI STRES 2018. Mostar Udruženje tužilaca FBiH održalo je Skupštinu Udruženja 8. i 9. novembra, u Mostaru. Tom prilikom izabrano je novo rukovodstvo Udruženja. Novi Upravni odbor Udruženja čini trinaest tužilaca iz svih tužilaštava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za novu predsjednicu Udruženja izabrana je Šeila Heljić tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. Izabrani su novi članovi Nadzornog odbora i etičkog vijeća. Skupština je izmijenila nekoliko tačaka Statuta, te je, između…

Pročitaj više

Poziv za Skupštinu udruženja tužilaca

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine Upravni odbor Udruženja Sarajevo, 24.10.2018 godine   Federalno tužilaštvo FBiH Glavnom federalnom tužiocu Zamjenicima glavnog federalnog tužioca Federalnim tužiocima   Glavnim kantonalnim tužiocima 1-10 Zamjenicima glavnih kantonalnih tužilaca Kantonalnim tužiocima   Na osnovu člana 27 Statuta Udruženja tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, Programa rada i Odluke Upravnog obora Udruženja tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, broj: UT- 01/17, …

Pročitaj više

U Neumu održano XI stručno savjetovanja tužilaca u BIH

Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca FBIH, Centrom za edukaciju sudija i tužilaca RS, te uz podršku USAID’S Justice Project u BiH, UNICEF-a, Misije OSCE u BiH, Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i Atlantske inicijative u BiH, organizovalo je u Neumu od 01. do 03. oktobra 2018. godine, XI Stručno savjetovanje tužilaca u BiH. Savjetovanje se održalo u pet…

Pročitaj više

Poziv za organiziranje skupa “Vrednovanje rada sudija i tužilaca u BIH”

Shodno pozivu za organiziranje zajedničkog skupa o temi “Vrednovanje rada sudija i tužilaca u BiH”, na linku ispod možete pročitati zaključke sa stručne rasprave održane 29. maja 2018. godine, u organizaciji Centra za javno pravo. Cilj narednog skupa bi bio da se elaboriraju otvorene teme vrednovanja rada sudija i tužilaca, te dobiju konkretni zaključci i preporuke s kojima bi istupali prema VSTV -u BiH i predstavnicima međunarodne zajednice. http://www.fcjp.ba/templates/ja_avian_ii_d/images/green/Zakljucci_sa_strucne_rasprave_o_vrednovanju_rada_sudija_i_tuzilaca_u_BiH.pdf Okvirni…

Pročitaj više

Udruženje tužilaca FBiH: Odluka Zastupničkog doma FBiH je neprihvatljiva

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Udruženje tužilaca FBiH Sarajevo, 24.06.2018. godine Saopštenje za javnost Udruženje tužilaca FBiH izražava ozbiljnu zabrinutost i oštro osuđuje odluku Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da izmijeni Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine, u vezi sa krivičim djelom primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem kao jednim od krivičnih djela korupcije. Udruženje tužilaca FBiH se nada da Dom naroda FBiH…

Pročitaj više

Parlamentarna skupština BiH, po hitnoj proceduri, treba usvojiti Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama ZKP BIH

Povodom presude Ustavnog suda BiH o nezakonitim odredbama Zakona o krivičnom postupku BiH, odnosno eventualnom položaju tužilaštva, ukoliko bi Ustavni sud BiH izbacio stavke koje je proglasio neustavnim u okviru ZKP-a, Udruženje tužilaca FBiH vjeruje da Ustavni sud BIH neće staviti van snage odredbe, posebno one koje se odnose na posebne istražne radnje, jer bi se time, ne samo otežalo dokazivanje u krivičnom postupku, nego bi to utjecalo i na…

Pročitaj više

Potpisan Memorandum o saradnji u finansijskim istragama između Udruženja tužilaca FBIH i udruženjima tužilaca Zapadnog Balkana

Udruženje tužilaca FBiH potpsalo je u Skoplju Memorandum o saradnji u finasijskim istragama sa Udruženjima tužilaca Albanije, Bugarske, Kosova, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Memorandum je potpisan u sklopu “Regionalne konferencije o izazovima i procesuiranju finansijskog kriminalai i oduzimanja imovine na Zapadnom Balkanu”, koja je održana krajem prošle sedmice u Skoplju, Republika Makedonija. Cilj Memoranduma je uspostava saradnje između strana potpisnica, te identifikacija područja od zajedničkog interesa sa posebnim osvrtom na…

Pročitaj više

Održano X stručno savjetovanje tužilaca u BiH

Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca FBIH i RS realizovalo je X Stručno savjetovanje tužilaca u BiH, koje se održalo od  25. do 28.09. 2017. godine, u Neumu, Hotel „Grand“. Podršku X stručnom savjetovanju tužilaca ove godine dali su USAID’S Justice Project u BiH, UNICEF, Misija OSCE u BiH, Međunarodni forum  solidarnosti „EMMAUS“ i IOM. Savjetovanje se odvijalo po specifičnim oblastima…

Pročitaj više