VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je na sjedinici održanoj 13. aprila 2016. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Bosne i Hercegovine, imenovani su:

 • Jasmina Ćosić-Dedović, na poziciju sudije Suda Bosne i Hercegovine;
 • Sead Đikić, na poziciju sudije Suda Bosne i Hercegovine;
 • Lejla Konjić, na poziciju sudije Suda Bosne i Hercegovine;
 • Efraim Čosić, na poziciju sudije Suda Bosne i Hercegovine;
 • Džemila Begović, na poziciju sudije Suda Bosne i Hercegovine.

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani su:

 • Zdenko Kovač, na poziciju glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona;
 • Deniala Šertović, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;
 • Borislav Čekić, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;
 • Hrvoje Čabrajić, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;
 • Jovo Karić, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;
 • Nina Šahinpašić, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;
 • Mona Meršnik, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;
 • Alma Dubravić, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona;
 • Dina Hrustanović, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona;
 • Mensur Mujarić, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona;
 • Maja Nurkanović, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona;
 • Dženeta Pašalić, na poziciju sudije Kantonalnog  suda u Odžaku;
 • Davor Kelava, na poziciju sudije Kantonalnog suda u Novom Travniku;
 • Jovanka Hrkić-Sovilj, na poziciju sudije Općinskog  suda u Bihaću.

Na nivou Republike Srpske, imenovani su:

 • Mira Došenović, na poziciju sudije Okružnog suda u Banja Luci;
 • Dragana Simanić, na poziciju sudije Okružnog suda u Bijeljini.

Pri donošenju Odluke o imenovanju VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristranosti, ugleda i iskustva na rukovodećim poslovima.
Novoimenovani nosioci pravosudnih funkcija će stupiti na dužnost 1. maja 2016. godine.