Udruženje tužilaca FBiH: Odluka Zastupničkog doma FBiH je neprihvatljiva

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Udruženje tužilaca FBiH

Sarajevo, 24.06.2018. godine

Saopštenje za javnost

Udruženje tužilaca FBiH izražava ozbiljnu zabrinutost i oštro osuđuje odluku Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da izmijeni Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine, u vezi sa krivičim djelom primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem kao jednim od krivičnih djela korupcije.

Udruženje tužilaca FBiH se nada da Dom naroda FBiH neće podržati ovu odluku, jer bi usvajanjem ovih izmjena moglo doći dekriminalizacije krivičnog djela trgovina uticajem ne samo na podrčju Federacije, nego i na državnom nivou.

Smatramo da ova odluka Zastupničkog doma ne predstavlja ozbiljano nastojanje i napor u jačanju borbe protiv korupcije i da je Federalni parlament ovom odlukom odstupio od evropske prakse, posebno imajući u vidu da je odluka o izmjeni zakona donesena u skraćenom postupku i bez prethodne rasprave.

Takođe, Udruženje tužilaca FBiH stoji pri stavu da bi usvajanje ove izmjene moglo imati negativne posljedice na postupke koji se trenutno vode pred sudovima u FBiH.