Parlamentarna skupština BiH, po hitnoj proceduri, treba usvojiti Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama ZKP BIH

Povodom presude Ustavnog suda BiH o nezakonitim odredbama Zakona o krivičnom postupku BiH, odnosno eventualnom položaju tužilaštva, ukoliko bi Ustavni sud BiH izbacio stavke koje je proglasio neustavnim u okviru ZKP-a, Udruženje tužilaca FBiH vjeruje da Ustavni sud BIH neće staviti van snage odredbe, posebno one koje se odnose na posebne istražne radnje, jer bi se time, ne samo otežalo dokazivanje u krivičnom postupku, nego bi to utjecalo i na dužinu trajanja istražnih postupaka.

Stavljanje van snage navedenih odredbi, ne bi ugrozilo pravosuđe, niti bi obustavilo rad na krivičnim predmetima, ali bi zasigurno otežalo i usporilo rad tužilaštava u cijeloj Bosni i Hercegovini, što bi na kraju rezultiralo neefikasnošću i neučinkovitošću rada tužilaca, posebno na predmetima organizovanog kriminala i korupcije.

Smatramo da će Parlamentarna skupština BiH po hitnoj proceduri usvojiti Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama ZKP BIH, te usaglasiti Zakon sa odredbama Ustavnog suda BiH, čime će se spriječiti bilo kakav zastoj u radu pravosuđa.