U Neumu održano XV Stručno savjetovanje tužilaca u Bosni i Hercegovini

Udruženje tužilaca/tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine je uz pomoć cijenjenih partnera, i to: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine – VSTV – Projekat jačanja tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa i VSTV- Projekat unapređenja rada na predmetima ratnih zločina – IPA 2019, J.U. Centar za edukaciju sudija i tužitelja FBiH – CEST FBiH, J.U. Centar za edukaciju sudija i tužitelja RS – CEST RS, Ministarstvo pravosuđa SAD/Program za razvoj, pomoć i edukaciju tužilaštava u prekomorskim zemljama  – US DoJ/OPDAT, USAID – Pravosuđe protiv korupcije, Međunarodna organizacija za migracije – IOM, Međunarodni forum solidarnosti – MFS – EMMAUS, Vijeće Evrope (EV), Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi – OSCE Misija u Bosni i Hercegovini, UNICEF, Atlantska inicijativa, AIRE centar, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu – CPRC,  ostvarilo uspješnu i kvalitetnu saradnju na organizaciji „XV Stručnog savjetovanja tužilaca u Bosni i Hercegovini“ u 2022. godini. Savjetovanje je održano u Neumu od 17. do 20. oktobra 2022. godine.

Stučno savjetovanje obuhvatilo je šest panela i to: 1) Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala visokog nivoa, 2) Procesuiranje predmeta ratnih zločina, 3) Značaj digitalnog okruženja u borbi protiv trgovine ljudima, 4) Djeca u kontaktu i sukobu sa zakonom, 5) Specifičnosti regionalnog pristupa u istragama organiziranog kriminala i oduzimanja nezakonito stečene imovine na Zapadnom Balkanu i 6) Nasilje nad ženama. Ovogodišnje Savjetovanje brojalo je preko 200 učesnika, što podrazumijeva i izlagače i goste. Također, učešće na Savjetovanju, pored nosilaca pravosudnih funkcija iz cijele Bosne i Hercegovine i regiona, uzeli su i predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BIH, strukovnih udruženja u pravosuđu iz BiH, međunarodne zajednice, nevladinih organizacija, policijskih agencija, akademske zajednice u BiH, Ko i predstavnici partnerskih udruženja iz Republike Srbije i Republike Crne Gore. Po okončanju Savjetovanja, na svakom od šest paneala usvojeni su zaključci koji će po objedinjavanju biti naknadno objavljeni na internet stranici Udruženja i nakon toga dostavljeni nadležnim institucijama i drugim nadležnim subjektima. Zaključno se opravdano i utemeljeno zaključilo kako se Savjetovanje, po kvaliteti, broju učesnika i organizaciji pozitivno ističe i ove godine, te je afirmativno prepoznato u pravosudnoj zajednici i šire, kako u Bosni i Hercegovini tako i u regionu.

Savjetovanje održano na naprijed navedeni način, na najbolji mogući način doprinosi unificiranju prakse i poboljšanju rada pravosuđa uopće.

Vijest o održanom Savjetovanju prenijeli su i partneri Udruženja na poveznicama naznačenim ispod:

XV Stručno savjetovanje tužilaca u BiH, 17 – 20.10.2022. godine – Panel II – Procesuiranje predmeta ratnih zločina u BiH (pravosudje.ba)

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAinicijativa%2Fposts%2Fpfbid02BGLsnM2LMi7zWkBvFKhj23Xdf86T3mcAjdSCzTCKBstKFRT4gWRYRnMp5QytHABdl&show_text=true&width=500

Tužitelji iz Bosne i Hercegovine razgovarali o izazovima u procesuiranju predmeta trgovine ljudima i ratnih zločina | OSCE

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Foscebih%2Fposts%2Fpfbid0LcFAjCvCMsr2Gg23JUbt8VpYueACQ2MPrpVJKXas6EeG8G99tA3RTYZ1iXRz6S1wl&show_text=true&width=500

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FUSAIDBIH%2Fposts%2Fpfbid0ok58KrQM6TxnS4aGXHiPpoyqNBo8tEigFd8Su1K49o5bWd6fk1VzBthmdTu2qnn9l&show_text=true&width=500

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkriminalseneisplati%2Fposts%2Fpfbid0hteT8j3ht9f26JxLWw3RrA1fHU5sccAppTwWeG2zg6WesvyEY3Kkzf3hdmDUiRhfl&show_text=true&width=500

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkriminalseneisplati%2Fposts%2Fpfbid0f8mE9Fkkb3vL9fF73m6C434pRX4dD5ngC7GXLCfMzTkhGEvLrMTJ9ERyARJPUBCZl&show_text=true&width=500

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FIOMBIH%2Fposts%2Fpfbid02HTkgbKrddDFBjd4u7AE4ZirBgRtt5LEu8eNRrP7AvndR22U4qDiwPc4s3fVgCBgTl&show_text=true&width=500

U Neumu obilježen Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima – Horizontal Facility II – Vijesti (coe.int)

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjp.horizontal.facility%2Fposts%2Fpfbid02PLbgKrPF4jzRJnLZrkUVw1xF27CP5q5dN2YrLHXkdEGejdh7y1RsdYUQTyJvfZ8Tl&show_text=true&width=500

Ispod možete preuzeti Dnevni red i Izvještaj sa održanog Savjetovanja.

Također, ispod se nalazi i fotogalerija sa održanog Savjetovanja.