Prvi skup ZKT-a

Ovom prilikom obavještavamo da će se u srijedu, dana 05.04.2023 godine, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, sa početkom u 13:00 sati, održati prvi skup ZKT-a „Dijalog strukovnih udruženja u pravosuđu sa nosiocima zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini: Evropske integracije i reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive“ .

Na ovom skupu raspravljati će se o reformi krivičnog zakonodavstva i novom Zakonu o VSTV-u. Referenti skupa sudija Goran Nezirović (Vrhovni sud FBiH), glavni tužilac Munib Halilović (Federalno tužilaštvo FBiH), sudija Sedin Idrizović (Vrhovni sud FBiH), glavni tužilac Milanko Kajganić (Tužilaštvo BiH) i sudija Božidarka Dugonjić (Vrhovni sud FBiH) senzibilizirati će učesnike za tematski okvir i diskusiju.

Ispod na linku možete preuzeti poziv i agendu.