Udruženje tužilaca FBiH realizovalo radionicu pod nazivom “Osnove pisanja projektnog prijedloga”

Udruženje tužilaca FBiH uspješno je realiziralo još jednu radionicu za predstavnike pravosudnih institucija pod nazivom: „Osnove pisanja projektnog prijedloga“. Radionica je održana 15. jula na Jahorini u hotelu „Lavina“, a organizovana je u okviru projekta „Jačanje internih i eksternih kapaciteta Udruženja tužilaca FBIH“, finansijski podržanog od strane Vlade Švicarske konfederacije putem Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini, uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

Cilj radionice bio je sticanje znanja u vezi sa osnovnim elementima izrade projekta, kao i izrade budžeta projekta.

Polaznici radionice bili su predstavnici pravosudnih institucija i strukovnih udruženja u pravosuđu, kao i predstavnici drugih nevladinih organizacija. Učesnici su u sklopu radionice imali priliku da uz praktičnu pomoć edukatora osmisle i prezentiraju vlastiti projektni prijedlog.