Poziv za skup ZKT-a

Zajedničko koordinacijsko tijelo udruženja nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini (ZKT) poziva Vas na drugi skup „Dijalog strukovnih udruženja u pravosuđu sa nosiocima zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini: Evropske integracije i reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive“ koji će održati u ponedjeljak, 24.4.2023. godine, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, sa početkom u 13:00 sati.

Na drugom skupu će biti razmotrena predložena rješenja za osnivanje Višeg suda BiH s aspekta njegove nadležnosti, načina izbora sudija i sjedišta i identificirana sporna mjesta koja mogu prouzročiti probleme u radu državnog pravosuđa. Referent na ovu temu će biti Hilmo Vučinić (Sudija suda BiH).

Također, razmotriti će se tema odluka ustavnih sudova u BiH. Te odluke su konačne i obavezujuće, a prema relevantnim odredbama važećih krivičnih zakona u BiH njihovo neizvršavanje smatra se krivičnim djelom. Iako se odluke ustavnih sudova u BiH općenito izvršavaju, postoji jedan broj trenutno neizvršenih odluka koji temeljno podriva jedan od najznačajnijih ustavnih principa – vladavinu prava. Na skupu će biti detaljno razmotreni odgovarajući aspekti ovog „fenomena“, uključujući pitanja krivično-pravne odgovornosti. Referent na ovu temu će biti Aleksandra Martinović (Predsjednica Ustavnog suda Federacije BiH).

Zbog ograničenog broja mjesta, molimo Vas da svoje učešće potvrdite do petka, 21.4.2023. godine, putem elektronske pošte: zktbih@gmail.com.

Više detalja o skupu u prilogu.